Bazylika w Lubartowie


Uroczyste ogłoszenie nadania tytułu bazyliki mniejszej Sanktuarium św. Anny w Lubartowie nastąpi  26 lipca podczas odpustowej mszy świętej. Oprócz lubartowskiego kościoła tytuł ten, nadawany przez papieża, posiadają tylko trzy kościoły na Lubelszczyźnie.

O tym, że będą poczynione starania, aby kościół świętej Anny pretendował do miana bazyliki mówiono już od momentu koronacji obrazu św. Anny, czyli od 2003 roku. Starania te rozpoczął  ksiądz prałat Andrzej Tokarzewski. Liczne dokumenty, wymagane do otrzymania tego tytułu gromadzono przez kilka lat. O nadanie odznaczenia wystąpił do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów arcybiskup Józef Życiński. Było to w lutym 2007 roku. Już w maju tego roku kongregacja ?przyozdobiła? lubartowski kościół tytułem bazyliki mniejszej. Mówiąc najprostszym językiem bazylika mniejsza jest to siostrzany kościół do Bazyliki św. Piotra ? mówi proboszcz parafii św. Anny, ks. Andrzej Majchrzak.  – Papież odznacza kościół tytułem bazyliki mniejszej na znak ich szczególnej więzi z Kościołem Rzymskim i z osobą Następcy Św. Piotra.  Aby uzyskać to odznaczenie kościół musi spełnić szereg warunków ustalonych po Soborze Watykańskim dekretem z 1968 roku.  Musi przede wszystkim stanowić w diecezji ośrodek życia liturgicznego i działalności duszpasterskiej. Winien posiadać także obszerne prezbiterium, odpowiednią liczbę prezbiterów, odpowiedni zespół ministrantów oraz dobrze przygotowany chór. Kongregacja bierze także pod uwagę znaczenie kościoła jako pomnika historycznego oraz jego walor jako obiektu sztuki. Jak mówi gospodarz parafii św. Anny – czynnikami, które miały w ostatnich latach  też wpływ na otrzymanie tytułu bazyliki było rozpoczęcie dwa lata temu wieczystej adoracji, czyli poświęcenie kaplicy wieczystej adoracji, a także powstanie w ubiegłym roku hospicjum.
Z posiadaniem tytułu bazyliki wiążą się zarówno przywileje, jak i szereg obowiązków  liturgiczno ? duszpasterskich. Do głównych zadań wspólnoty związanej z bazyliką  należy studiowanie i upowszechnianie dokumentów papieża i Stolicy Apostolskiej. Wśród przywilejów możemy między innymi używać znaku papieskiego jako ornamentu na chorągwiach, sprzętach liturgicznych oraz na pieczęci ? tłumaczy ksiądz Majchrzak.
 Na Lubelszczyźnie oprócz lubartowskiego kościoła tytuł bazyliki posiada jeszcze trzy kościoły: Kościół Ojców Dominikanów na Starym Mieście, kościół w Wąwolnicy oraz kościół w Chełmie.

<Katarzyna Posio, fot. Konrad Wójcik>

Bazylika mniejsza – tytuł honorowy, nadawany przez papieża lub w drodze prawa zwyczajowego, który otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową albo ze względu na swoje walory liturgiczne bądź duszpasterskie.