Będą dodatkowe konsultacje w sprawie nazewnictwa ulicy i placu

Dodatkowe konsultacje w sprawie nazwy ulicy i placu zapowiedział burmistrz Krzysztof Paśnik na sesji 22 lutego.

Przypomnijmy, że ulica Józefa Lulka to propozycja dla drogi przebiegającej od Jana Pawła II do Armii Krajowej. Plac Księcia Pawła Karola Sanguszki to pomysł na nazwę placu znajdującego się między ulicami Jana Pawła II, Rynek I, Farna, Rynek II.Projekt uchwały w tej sprawie został przygotowany jeszcze w październiku 2018 roku.

Uwagi i wnioski w spawie uchwały mogły składać tylko organizacje pożytku publicznego działające na terenie Lubartowa.

-Mając na uwadze, że projekty w sprawie nazewnictwa ulicy i placu budzą żywe zainteresowanie uważam, że przeprowadzona formuła konsultacji nie pozwoliła na poznanie wszystkich opinii w tej kwestii. W celu umożliwienia wypowiedzenia się jak najszczerszemu kręgowi osób chcę przeprowadzić dodatkowe konsultacje – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik podczas sesji.

(kw)