Będą inwestycje w sieć kanalizacji deszczowej

Miasto planuje szereg inwestycji związanych z usprawnieniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na bieżąco dokonuje przeglądu i czyszczenia obecnej sieci odprowadzania wody opadowej.

Ostatnia nawałnica, która przeszła nad naszym miastem, dokonała wiele zniszczeń. Porywy wiatru były tak silne, że wiele drzew zostało wyrwanych wraz z korzeniami. Kataklizm spowodował podtopienie piwnic i zalanie dróg. Podobnie było w innych miastach naszego regionu, gdzie miejska sieć kanalizacji nie nadążała z odprowadzeniem aż tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie.

Od początku kadencji burmistrz Krzysztof Paśnik rozpoczął działania w kierunku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

To priorytetowa sprawa, tym bardziej, że jeśli chodzi o tego typu infrastrukturę w mieście, mamy wieloletnie zaniedbania. Będziemy sukcesywnie realizować kolejne projekty. Część z nich jest już w realizacji – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Miasto zleciło już opracowanie projektu sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu 3 Maja oraz w ulicy Słowackiego i Parkowej. Niebawem odwodnienie pojawi się również na ulicy Łąkowej i Piaskowej przy okazji budowy nowej nawierzchni drogi i ścieżki rowerowej. W planach jest też przebudowa drogi biegnącej od ul. Nowodworskiej do firmy Solbet pod kontem odwodnienia ulicy poprzez wybudowanie kilkunastu kratek wpustowych i wpięcie ich do istniejącego kanału burzowego. Kanał burzowy zostanie wybudowany też na całej długości ulicy Północnej.
Monitoring miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na bieżąco prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Czyszczone są wpusty deszczowe oraz odcinki sieci. W razie potrzeby odcinki sieci deszczowej są również kamerowane – zapewnia Sławomir Czerniak, prezes PGK.

Jak się dowiedzieliśmy, nieprawdziwe są informacje, które pojawiły się mediach społecznościowych, że miasto od 2010 roku nie czyściło separatorów, które umożliwiają sprawne działanie kanalizacji burzowej.

Separatory były czyszczone w 2014, 2019 i 2020 roku. W listopadzie 2019 r. odebrano prace na czyszczenie 3 sztuk separatorów. Obecnie firma Separator Service zajmuje się oczyszczeniem 5 sztuk tych urządzeń – mówi Radosław Stępiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

Ponadto w 2020 roku na wiosnę została wykonana konserwacja rowów burzowych na terenie Miasta Lubartów.

Prace obejmowały obkoszenie skarp, odmulenie dna cieku, częściowe ułożenie opasek z kiszek faszynowych i dotyczyły odcinka od ul. Pradnik do oczyszczalni ścieków. Oczyszczono też rów burzowy przebiegający od ul. Olchowej przez teren ogródków działkowych. Koszt tego zadania to 31 883,83 zł brutto – mówi Łukasz Chomicki , rzecznik prasowy UM.
Podobne prace dotyczące konserwacji rowów ruszą na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Katarzyna Wójcik