Będzie Młodzieżowa Rada Miasta w Lubartowie

Młodzieżowa Rada Miasta powstanie w miejsce Sejmiku Dzieci i Młodzieży, który działał w Lubartowie od 20 lat.

Na posiedzeniu 15 grudnia Sejmik Dzieci i Młodzieży podjął uchwałę o samorozwiązaniu. Zamiast Sejmiku ma powstać Młodzieżowa Rada Miasta. Uchwałę o jej utworzeniu lubartowscy radni podjęli już w 2005 r., jednak nie doszło do jej uformowania.
Obecnie trwają prace nad statutem rady.

– Na sesji RM na początku nowego roku chcemy dokonać aktualizacji uchwały w sprawie nadania statutu młodzieżowej Rady Miasta. Po konsultacjach społecznych mają być przeprowadzone wybory. Swoich przedstawicieli wybiorą szkoły – mówił podczas spotkania Artur Kuśmierzak, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej- Celem MRM będzie promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja środowisk młodzieżowych, promocja kultury w szczególności tworzonej przez ludzi młodych oraz działania na rzecz obrony praw ucznia i ochrony środowiska – wymieniał.

Młodzieżowa Rada Miasta będzie miała umocowanie prawne – mówił Tadeusz Matwiejczyk, opiekun kończącego działalność sejmiku. Podczas spotkania poinformował on także o swojej rezygnacji z tej funkcji.

Za jego dotychczasową działalność społeczną burmistrz Krzysztof Paśnik wręczył mu Medal Edukacji Narodowej, przyznany przez ministra edukacji.

Burmistrz przekonywał też, że jest otwarty na współpracę z młodzieżą.

-Chcę, aby młodzi ludzie mieli wpływ na to co się dzieje w mieście. Mam na myśli projekty społeczne, wydarzenia, a także infrastrukturę. W ostatnim czasie zwróciła się do mnie młodzież, aby w mieście powstał pump truck. Popieram ten pomysł, wpisaliśmy go w prowizorium budżetowe. Chciałbym, aby był to początek dobrej współpracy.

(kw)