Będzie nowe rondo w Lubartowie. Radni z pomocą dla powiatu

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów 22 czerwca radni poparli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1577L – ulica Kolejowa i nr 1578L – ulica Powstańców Warszawy w Lubartowie”.

Na sesji radni obradowali nad uchwałą dotyczącą wykonania dokumentacji do budowy nowego ronda w Lubartowie u zbiegu ulic Kolejowa – Powstańców Warszawy. Są to drogi powiatowe. Włączona będzie również do ronda droga miejska – ulica Przemysłowa. Starostwo Powiatowe zwróciło się do Urzędu Miasta z prośbą o dofinansowanie tej dokumentacji na początku maja. Koszt całkowity wynosi ponad 142 tysiące złotych. Radni podjęli decyzję, że na ten cel w budżecie na bieżący rok zabezpieczone zostaną fundusze w kwocie 71 340 złotych.

Dokumentacja ma być gotowa do połowy grudnia br. Przebudowa skrzyżowania obejmuje odnowienie całego odcinka ulicy Kolejowej do ronda przy ul. Lubelskiej i Piaskowej. Także ma zostać przebudowana zatoka przy wieży ciśnień. Za uchwałą o przekazaniu środków dla powiatu zagłosowali wszyscy radni.

SC