Będzie oświetlenie kolejnych przejść dla pieszych

Dodatkowe oświetlenie pojawi się przy kolejnych przejściach dla pieszych w Lubartowie. To jeden z elementów ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w technologii LED przy: ul. Mucharskiego – od ul. Akacjowej do Oczyszczalni ścieków, ul. Bolesława Chrobrego – od posesji nr 38 do ul. Królów Polskich, boczna ul. Krańcowej.

Doświetlone mają być przejścia w dla pieszych przy: ul Cichej na wysokości bloku nr 5, ul. Piaskowej przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, ul. Lubelskiej przy skrzyżowaniu z ul. Cichą, ul. Lipowej przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego, ul. Słowackiego na wysokości posesji nr 43 – ,,Podkowa”.