Bezpłatne badanie słuchu dla seniorów

Pacjenci lubartowskiego szpitala, którzy ukończyli 55 lat  mają szanse na bezpłatne badanie słuchu.

Badanie jest możliwe dzięki umowie współpracy jaką podpisał  szpital  w Lubartowie  z ACS Słuchmed. Firma prowadzi ogólnopolski projekt badawczy pod nazwą “Przesiewowa ocena jakości słuchu wśród pacjentów poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”. Współpraca ma zwiększyć świadomości pacjentów w zakresie profilaktyki słuchu. Podstawowym  założeniem projektu jest przebadanie jak największej populacji pacjentów celem diagnozy społecznej problemu niedosłuchu.
Projekt przeznaczony jest dla pacjentów, którzy ukończyli 55 rok życia. Chętni pacjenci podczas rejestracji w CMR i Przychodni Specjalistycznej otrzymają do wypełnienia deklaracje oraz dane kontaktowe do placówki Słuchmedu w Lubartowie, w celu ustalenia terminu badania. Badanie będzie bezpłatne.

kw