Bezpłatne porady obywatelskie

Mieszkańcy Lubartowa i okolic mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych, które są udzielane  w biurze w przy ulicy Józefa Bema 8.  Jeżeli nie chcesz wychodzić z domu, możesz skorzystać  z  innowacyjnego systemu poradnictwa internetowego – świadczonego przez utworzoną w tym celu e–kancelarię prawną dostępną na stronie: www.poradyobywatelskie.pl.

System e–porad umożliwia otrzymanie bezpłatnej pomocy obywatelskiej, bez konieczności wychodzenia z domu w ciągu 3 dni. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Lubartów. Projzawassaekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. „Świadomy obywatel – bezpłatne poradnictwo obywatelskie” powstał w oparciu o dobre praktyki wypracowane w ramach projektu „Mam Prawo”, realizowanego na terenie województwa lubelskiego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. W ramach projektu z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać osoby znajdujące się w trudniej sytuacji materialnej lub rodzinnej, ale również wszyscy zainteresowani tego typu pomocą. Świadczenie poradnictwa obywatelskiego odbywa się przy zachowaniu zasad: bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji. Równocześnie z działaniem projektu wydawany jest kwartalnik, który dystrybuowany jest bezpłatnie na terenie powiatów objętych wsparciem. Poświęcony jest on bieżącym zagadnieniom prawnym i obywatelskim. Więcej informacji, sylwetki doradców, galerie zdjęć, wzory pism znajdziecie Państwo na stronie: www.poradyobywatelskie.pl

Kontakt:  BIURO PORAD OBYWATELSKICH LUBARTÓW
ul. Józefa Bema 8, 21-100 Lubartów
tel: (81) 851-00-42
lubartow@poradyobywatelskie.pl