Biblia pisana muzyką

13 marca z dziećmi i młodzieżą z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury spotkał się Michał Kaczor – muzyk i podróżnik, który opowiedział młodym o swoich podróżach z muzyką w tle. Mapą wypraw  Michała był Biblia: podążał śladami wymienionych w Piśmie Świętym instrumentów, znajdując je w różnych miejscach współczesnego Bliskiego Wschodu – poznawał, uczył się grać, poddawał renowacji, a w końcu – zabierał ze sobą. Tym sposobem Michał Kaczor stał się właścicielem kolekcji instrumentów z tamtego rejonu, na każdym z nich potrafi grać, co skrzętnie wykorzystują polscy artyści , zapraszając Michała Kaczora do współpracy przy wielu ciekawych projektach.Podczas spotkania przybyli mieli okazję nie tylko poznać biblijne instrumenty na różne sposoby: posłuchać opowieści o nich, dotknąć ich i posłuchać brzmienia. Była także niepowtarzalna okazja przymierzyć strój arabski (taki sam noszą muzułmanie i chrześcijanie)  i wysłuchać wspomnień z podróży  m..in. z pracy w obozie dla uchodźców. Ostatnim punktem spotkania było krótkie podsumowanie akcji charytatywnej realizowanej przez Samorząd Wychowanków PMDK. Wiceprzewodnicząca Samorządu Wiktoria Urban poinformowała, że wśród wychowanków PMDK w zbiórce koleżeńskiej na rzecz dzieci w Syrii udało się zebrać 170 zł, które Samorząd wpłacił na konto agendy ONZ organizującej pomoc dzieciom – UNICEF.

Materiał: PMDK