Biblioteka miejska otwiera czytelnię

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie od 8 czerwca otwiera czytelnię dla użytkowników.

Czytelnia będzie otwarta w związku z wprowadzeniem IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19.  W dalszym ciągu obowiązują jednak szczególne warunki higieniczno-sanitarne oraz reguły postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2, które są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce umieszczonym na stronach rządowych oraz przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Z księgozbioru czytelni i czasopism można korzystać wyłącznie po uprzednim zdezynfekowaniu rąk bądź w rękawiczkach ochronnych. Jednocześnie biblioteka preferuje wypożyczanie do domu tych materiałów. Wprowadzamy limit osób przebywających w czytelniach poprzez wypełnienie do 50% dostępnych miejsc dla czytelników z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz 2-metrowego odstępu między stanowiskami dla czytelników. Czytelnik powinien korzystać z czytelni przez okres do tego niezbędny. Aby uniknąć kolejek i przepełnienia czytelni, zaleca się wprowadzenie rezerwacji miejsc przez czytelników na konkretną godzinę telefonicznie, e-mailowo lub poprzez inne komunikatory. Przewidziane są przerwy w trakcie otwarcia czytelni na wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję blatów, podłóg, klamek i klawiatur.
W dalszym ciągu nie będą odbywały się w pomieszczeniach zamkniętych konferencje, szkolenia, zebrania i spotkania.
Dział Dziecięcy pozostaje zamknięty do odwołania. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.Wypożyczalnie w dalszym ciągu funkcjonują bez wolnego dostępu do półek. Godziny otwarcia placówek biblioteki pozostają bez zmian.