Biblioteka zaprasza na Dzień Seniora z Kulturą

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie, ul. Lubelska 36 zaprasza na Dzień Seniora z Kulturą 3 października od godz. 10:00. Spotkanie zorganizowane będzie z okazji ogólnopolskiej akcji Weekend seniora z kulturą trwającej w dniach 1 – 2 października 2022 r., którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

P R O G R A M
godz.10:00 – „Seniorze, nie daj się oszukać” – spotkanie edukacyjne z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Omówione zostaną różne typy oszustw, m.in. na tzw. wnuczka, fałszywy telefon i inne.
godz.11:00 – „Technologie cyfrowe i informacyjne oparte na sztucznej inteligencji” – prelekcja na temat m.in. aplikacji dla seniorów, czytników książek, smartfonów i innych przydatnych nowinek
technologicznych.
godz.12:00 – „Józef Weyssenhoff 1860 – 1932. Życie i twórczość”. Prelekcja poświęcona związanemu z Ziemią Lubartowską pisarzowi, poecie, krytykowi literackiemu i wydawcy okazji 90. rocznicy śmierci, połączona z prezentacją wystawy o literacie.
godz. 13:00 – promocja książki Nicole Grospierre-Słomińskiej „SuperMikroby. O tym, jak Efektywne Mikroorganizmy mogą pomóc planecie i jej mieszkańcom”. Autorka jest jedną z prekursorek
popularyzowania pozytywnego i zdrowego sposobu na życie w bliskości z naturalnym środowiskiem.