Błękitna Armia w II LO

Tworzy się we Francji na czas trwania wojny armię polską autonomiczną, poddaną pod rozkazy Naczelnej Komendy Francuskiej, a walczącą pod sztandarem polskim” – czytamy w dekrecie prezydenta Francji Raymonda Poincaré z 4 czerwca 1917 roku. O tej niezwykłej wojskowej formacji traktuje wystawa, którą od kilku dni można oglądać w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie wystawa „Armia Błękitna pod sztandarem biało – czerwonym” opowiada o szlaku bojowym Armii Polskiej utworzonej we Francji, o roli, jaką odegrała w tworzeniu niepodległego państwa polskiego oraz o dowódcy formacji gen. Józefie Hallerze.

Do jej szeregów zaczęli masowo napływać polscy ochotnicy. Byli wśród nich Polacy służący w wojsku francuskim, polscy jeńcy z armii austro – węgierskiej i niemieckiej oraz emigranci, m.in. z USA, Brazylii, Kanady, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Holandii i Rosji. A przyświecał im jeden cel – walka o niepodległą Polskę.
Jesienią 1917 roku oddziały liczyły ponad 17 tys. żołnierzy. Latem i jesienią 1918 roku nowo utworzone polskie oddziały wzięły udział w walkach z Niemcami w Wogezach i Szampanii. 4 października 1918 roku dowództwo objął przybyły z Rosji legionista gen. Józef Haller. Armia została uznana przez państwa ententy za „jedyną samodzielną, sojuszniczą i współwalczącą armię polską”. Walka u boku aliantów postawiła Polskę w szeregach zwycięskiej koalicji i umocniła jej pozycję podczas powojennych rokowań pokojowych. W roku 1919 siedemdziesięciotysięczna Armia Hallera – zwana od koloru mundurów Błękitną Armią – powróciła do Polski, gdzie weszła do struktur odradzającego się Wojska Polskiego.

Wystawa IPN wpisuje się w obchody setnej rocznicy odrodzenia państwa polskiego. W murach II LO będzie ją można podziwiać do 15. listopada.