Bliskie spotkania z fizyką uczniów II LO

10 września uczniowie klas z rozszerzeniem z matematyki i fizyki II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie wyjechali na UMCS, aby uczestniczyć w pokazach fizycznych.

Nauka w II LO wiąże się nie tylko ze szkolną ławką, ale także z licznymi wyjazdami, wycieczkami i spotkaniami, które w ciekawy i nowatorski sposób przekazują młodzieży często trudne zagadnienia i pozwalają łatwiej przyswoić wiedzę. Przekonali się o tym uczniowie klas z rozszerzeniem matematyczno-fizycznym, którzy już na początku września udali się na pokazy fizyczne, corocznie organizowane przez pracowników Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie.

W programie spotkania znalazły się takie widowiska jak: „Prąd elektryczny” – pokaz prowadzony przez mgra Krzysztofa Kiszczaka oraz mgra Pawła Wnuka, „Promieniotwórczość” – przygotowana przez dr Bożenę Zgardzińską oraz dra Zbigniewa Surowca, „Fizyka latania” – prowadzona przez dra Andrzeja Droździela oraz mgra Krzysztofa Pyszniaka oraz „Światło i oko” – pokaz prezentowany przez dra Marcina Turka oraz dra Artura Wójtowicza.

Dzięki temu wyjazdowi, który zorganizowała nauczycielka II LO Jolanta Prokopowicz, fizyka nie stanowi już dla nas żadnych barier. Wiemy, dlaczego samoloty unoszą się w powietrzu i zdajemy sobie sprawę z tego, iż ludzkie oko potrafi robić psikusy. Przekonaliśmy się również, że wszystko wokół nas jest napromieniowane, nawet zegarki na rękę! Nie żałuję spędzonych tam chwil, ale już mi żal, że nie będę mogła pojechać tam za rok.

Katarzyna Łazuga, kl. III a1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11