Blisko 1600 lamp do wymiany

Wymiana starych źródeł światła na ledowe to kolejna, priorytetowa w tym roku inwestycja Miasta Lubartów. Projekt przewiduje budowę inteligentnego systemu sterowania siecią wraz z monitoringiem parametrów pracy, co pozwoli dodatkowo zredukować koszty związane z oświetleniem. Inwestycja zostanie dofinansowana z pieniędzy unijnych.

Urząd Miasta ogłosił przetarg 25 lipca. – Po zawarciu umowy wykonawca będzie miał czas na wykonanie inwestycji do 15 grudnia br. – informuje Piotr Turowski , Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

To drugi już, ponownie ogłoszony przetarg na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie. Poprzedni został unieważniony, ponieważ najniższa oferta nie spełniała warunków określonych w przetargu, a wartość dwóch pozostałych przekraczała 4 mln złotych. Miasto przeznacza na sfinansowanie inwestycji 2 775 814,76 zł. Kryteria wyboru to: 60 procent – cena, 20 proc. – okres gwarancji, 20 proc. – redukcja mocy zainstalowanej w porównaniu do założeń projektowych.

Obecnie Lubartów oświetlony jest lampami sodowymi (1512 sztuk) oraz lampami typu LED (81 sztuk). W starym oświetleniu klosze z poliwęglanu są matowe, przez co emitowany strumień światła jest ograniczony. Ponadto ich wydajność jest niska w stosunku do pobieranej mocy i nie spełnia obowiązującej normy oświetlenia ulic. Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie polegała na demontażu lamp i zamontowaniu opraw z diodami elektroluminescencyjnymi, czyli tak zwanymi LED. Wymienione zostaną dokładnie 1593 lampy. – W połączeniu z tą inwestycją Miasto zrealizuje kolejny projekt, tym razem z budżetu obywatelskiego, czyli znaki z tzw. inteligentnym oświetleniem, z systemem zasilania solarnego – mówi Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki.

Otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu nastąpi 3 września.

Informacja: UM Lubartów