Bojkotują kanalizację

W tym roku Gmina Lubartów już trzykrotnie składała wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji w Skrobowie. Inwestycję bojkotują mieszkańcy tej miejscowości, którym nie podoba się przedstawiony przez gminę projekt przebiegu kanalizacji. – Prawdopodobnie będziemy musieli zlecić dodatkowe prace projektowe, które pochłoną następne pieniądze i oczywiście czas – mówił wójt Krzysztof Kopyść podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubartów (15 października).
Na potrzebę negocjacji z mieszkańcami w tej kwestii zwrócił uwagę Robert Piętka, przewodniczący Rady Gminy Lubartów: – Może udałoby się przekonać tych mieszkańców, którzy bojkotują tę inwestycję, aby dla dobra społeczności wyrazili zgodę.
Radny Tadeusz Małyska przekonywał, że rozmowy z mieszkańcami nie przyniosą żadnego skutku: – Tu pojawia się zasadniczy błąd – mówił. Przez 4-5 lat mówiliśmy mieszkańcom, że nie da się zmienić projektu. Potem ktoś uległ i zaczął przeprojektowywać. Trzeba było być konsekwentnym w tym, co się mówiło wcześniej. Jeżeli obiecaliśmy mieszkańcom, że przeprojektujemy, to teraz ten problem leży z naszej strony.