Brak zgody na połączenie lubartowskich instytucji kultury

Brak pozytywnych opinii wymaganych instytucji był powodem unieważnienia przez radnych uchwały o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury. Zmiana ta miała ułatwić ubieganie się o środki zewnętrzne oraz zmniejszyć koszty zarządzania.

W styczniu 2019 r. radni podjęli uchwałę o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza. Zmiana ta miała ułatwić ubieganie się o środki zewnętrzne oraz zmniejszyć koszty związane z zarządzaniem.

Przeszkodą do realizacji planów okazała się negatywna opinia Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Nie rezygnujemy ze zmiany. Spróbujemy ponownie po analizie obecnej sytuacji. Być może będziemy szerzej współpracować ze Starostwem w kwestii kultury – poinformował na sesji 23 grudnia burmistrz Krzysztof Paśnik.

Za uchyleniem uchwały głosowali wszyscy obecni na sali radni, jeden wstrzymał się od głosu (Andrzej Zieliński).
(kw)