Brak zgody uniemożliwił Miastu budowę eko – stadionu

Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2017 roku z budżetu obywatelskiego Lubartowa, to budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej i eko – stadion, czyli zieleń parkowa z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi, a także plenerowe siłownie. Na drodze do ich realizacji stoją przeszkody, a wśród nich brak zgody na umiejscowienie inwestycji w podanej lokalizacji.

Nie jest możliwa realizacja trzech zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r., na wskazanym przez projektodawców terenie. Po przeprowadzeniu kilku postępowań przetargowych realizowanych w trybie Zaprojektuj i wybuduj, w 2017 roku, Miasto przystąpiło do opracowania dokumentacji technicznej na wybrane przez mieszkańców zadania. W oparciu o dokumentację zgłosiło budowę do Starostwa Powiatowego. W swojej decyzji z dnia 12 czerwca br. Starosta Lubartowski wniósł sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Chodziło o boiska do siatkówki plażowej, eko – stadion i siłownię plenerową przy ul. Batalionów Chłopskich. Miasto odwołało się od decyzji do Wojewody Lubelskiego. W dniu 1 sierpnia Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty.

– Lokalizacja obiektów nie uzyskała akceptacji, ponieważ okazało się, że zaplanowane zadania przekraczają obszar dopuszczalny dla tego typu zabudowy, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleń miejska – mówi Piotr Turowski Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów.

Kolejną przeszkodą, która uniemożliwiła realizację projektów, także pozostałych trzech siłowni plenerowych, było niedoszacowanie zadań po stronie projektodawców. Wykonana dokumentacja potwierdziła, że kosztorysy inwestycji są wyższe niż te, które zostały założone na etapie składania wniosków do budżetu obywatelskiego. – W przypadku eko-stadionu różnica wynosi około 200 tys. zł – mówi Piotr Turowski. Dodam, że problemy dotyczące wspólnej lokalizacji wszystkich projektów na tych samych działkach oraz niedoszacowanie budżetu tych projektów – były wielokrotnie podnoszone przez przedstawicieli Urzędu Miasta na etapie oceny i weryfikacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Informacja: UM Lubartów