Brawo ekologiczny Chopin!

Tradycyjnie jak co roku we wrześniu uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie z klas z rozszerzoną geografią aktywnie uczestniczyli w międzynarodowej już 28 akcji „Sprzątanie świata – Polska 2021”.

Młodzież z klasy IIg i IIIs wraz z opiekunem nauczycielem geografii wzięła udział w ekologicznej akcji. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki oraz mocne worki na śmieci, które otrzymali od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Rejon objęty porządkami jak zwykle obfitował w śmieci. Akcję rozpoczęto od sprzątania dzikiego wysypiska za garażami przy ulicy Batalionów Chłopskich, tzw. Kariery. Ponieważ śmieci było mniej niż w poprzednich latach, obszar porządkowania został rozszerzony o tereny należące do PKP w pobliżu ulicy Lipowej. Pogoda w tym roku bardzo sprzyjała, Słońce napełniało energią wszystkich „ekologów”. Praca przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Młodzież wykonała kawał dobrej roboty. W sumie zebrała ponad 20 worków pełnych śmieci.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy prawie 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. Ta bardzo ekologiczna akcja jest wspólną lekcją poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku w Polsce, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy: młodzież i dorośli prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska. W tym roku hasłem przewodnim akcji było bardzo mądre stwierdzenie: „Myślę, więc nie śmiecę”.

Działanie to wzmocniło świadomość ekologiczną uczniów oraz odpowiedzialność za czystość środowiska naturalnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czynny udział w przedsięwzięciu.

ZS2