BRĄZOWA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku przyznała I Liceum Ogólnokształcącemu w Lubartowie status Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 r. za udział w olimpiadach społeczno-prawnych.

Oznacza to, że w szkole edukacja społeczna, europejska, prawna oraz z dziedziny praw człowieka stoi na wysokim poziomie. Uczniowie I LO systematyczne biorą udział w olimpiadach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie. Tematyka olimpiad i konkursów z wos jest bardzo szeroka. Obejmuje zagadnienia społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne współczesnego świata. Wymaga od uczniów szerokiej, rozległej wiedzy wykraczającej poza podstawę programową przedmiotu.

W roku szkolnym 2018/2019 uczeń klasy III C (klasa o profilu prawniczym) Dariusz Sokołowski zajął I miejsce w etapie okręgowym 60. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i zakwalifikował się do etapu centralnego. M.in. stąd też przyznanie naszej szkole powyższego statusu.

ZS2