Brązowa Tarcza 2015 dla II LO

logoII Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie jako jedyne liceum w powiecie lubartowskim zdobyło tytuł Brązowej Szkoły 2015 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015.

Miesięcznik „Perspektywy” po raz siedemnasty przygotował Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Fundacja Edukacyjna Perspektywy wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania w danej placówce. Tytuł „Brązowej Szkoły 2015” przysługuje liceom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 zajęły miejsca: 301- 500. Wśród pięciuset najwyżej sklasyfikowanych liceów w kraju znalazło się tylko jedno z powiatu lubartowskiego – II LO w Lubartowie. Szkoła na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowała się na wysokim 30. miejscu.

Ranking Perspektywy jest jednym z najbardziej oczekiwanych i znaczących rankingów edukacyjnych, który dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym jest precyzyjnym odzwierciedleniem wyników pracy szkół i osiągnięć uczniów. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki maturalne z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane z protokołów komitetów olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Przyznanie Brązowej Tarczy II LO w Lubartowie to wspólny sukces dyrekcji, nauczycieli i uczniów, potwierdza wysoką jakość nauczania placówki, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i rodziców, wynika z wysiłku włożonego w pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności młodych ludzi. Od lat przekłada się to na bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego, a także liczne nagrody w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych i artystycznych.

AO