„Brązowy” sukces II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły 2022” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2022. „Ranking Perspektyw” został przygotowany już po raz dwudziesty czwarty. II LO na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowało się na wysokim 36 miejscu, tym samym zostając najlepszą szkołą w powiecie lubartowskim!

Fundacja Edukacyjna Perspektywy wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania w danej placówce. Honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2022” przysługuje liceom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów zajęły miejsca: 501-1000. Wśród najwyżej sklasyfikowanych liceów w kraju II LO w Lubartowie zajęło 700 miejsce, wyprzedzając o ponad sto trzydzieści miejsc inne lubartowskie szkoły.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

O przyznaniu tytułu „Brązowej Szkoły 2022” II LO w Lubartowie decydowała nie tylko liczba zwycięstw, punktów maturalnych, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy dyrekcji, grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

II LO