„Broń się z głową” – młodzi o problemach przemocy

Czy spotkaliście się kiedyś w Waszej szkole, miejscu pracy, domu, na ulicy, czy internecie z formami przemocy? Chyba każdy o niej słyszał, część z Was pewnie była jej świadkiem, niektórzy może jej doświadczyli. Jest to problem o którym się wie, o którym się mówi i próbuje zapobiegać. Ale czy istnieją wystarczające sposoby na zapobieganie przemocy?

Wolontariusze grupy SIM Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubartowie postanowili zmierzyć się z tym zagadnieniem w nieco inny sposób, niż proponuje to profilaktyka.

Projekt „Broń się z głową” zrealizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie miał na celu podniesienie świadomości uczniów pierwszych klas szkół średnich w zakresie samoobrony, przemocy fizycznej i psychicznej. „Chcieliśmy przekazać młodzieży z lubartowskich szkół wiedzę o tym, jak radzić sobie z wszelką agresją” – wyjaśniają organizatorzy i dodają: „Mamy nadzieję, że wiedza uzyskana na naszych warsztatach nie będzie potrzebna uczestnikom, ale gdyby zdarzyło się, że ktoś z nich będzie świadkiem lub ofiarą przemocy, wiedza ta sprawi, że będą mogli reagować”.

Wydarzenie rozpoczęło spotkanie z panią psycholog Wiolettą Florek i st. sierż. Grzegorzem Czerwińskim, którzy opowiedzieli o psychicznych i prawnych skutkach przemocy. Podzielili się także wiedzą jak reagować w momencie, w którym bylibyśmy świadkami zdarzenia, w którym komuś dzieje się krzywda. Tę część zakończył pokaz taekwondo.

W kolejnej części organizatorzy zaprezentowali widowni spektakl teatru forum „Zrozumieć kujona”. Teatr forum to interaktywna metoda pracy z grupą wymyślona przez brazylijskiego reżysera teatralnego i dramaturga Augusto Boala. Krótki spektakl przygotowany przez grupę SIM Lubartów zarysował problem, który często możemy spotkać w szkołach: niezrozumienie wobec „kujona”, jego relacje z innymi uczniami i rodzicami. W teatrze forum chodzi przede wszystkim o wypracowywanie nowych, lepszych rozwiązań, o zmianę w sytuacji głównego bohatera. Co ważniejsze, pozwala widowni ingerować w przebieg spektaklu. Widzo-aktorzy, gdyż w ten sposób określane są osoby oglądające spektakl, mają możliwość w każdej chwili przerwać scenę, a następnie wcielając się w postać głównego bohatera odegrać tę scenę na nowo, wprowadzając konkretną zmianę w zachowanie, granej przez siebie postaci. Dzięki temu spektakl daje szansę nie tylko na wewnętrzna refleksję, ale i na działanie, ponieważ opiera się o prawdopodobieństwo. Obecni na sali uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w przebiegu teatru forum, szukali nowych rozwiązań, wypróbowywali różne strategie. Każda z osób wchodzących na scenę miał szansę doświadczyć co to znaczy „być w skórze kujona”. Nie wszystkim udało się zmienić sytuację jego sytuację, ale należy pogratulować chęci i odwagi. W końcu nie jest łatwo improwizować przed osiemdziesięcioosobową publicznością.

Organizatorzy dziękują Arkowi Ziętkowi twórcy teatralnemu i kierownikowi artystycznemu stowarzyszenia Interkunst e.V. w Berlinie za pomoc w przygotowaniu spektaklu teatru forum. Podziękowania kierują także na ręce dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 pani Annie Wójtowicz za możliwość zrealizowania wydarzenia.

Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Aktywni na 100 lat”, realizowanego przez PCK Lublin.

ab