Budowa nowej Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie

Jak podaje rzecznik PSP w Lubartowie w tym roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie z bazą ratowniczo – gaśniczych kontenerów wymiennych”. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową, a w miesiącu grudniu Starosta Lubartowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Nowa siedziba lubartowskich strażaków powstanie na terenie gminy Lubartów, w obrębie 20 Wincentów.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę:

– budynku Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą,

– bazy wymiennych kontenerów ratowniczo – gaśniczych,

– wspinalni strażackiej,

– wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Powierzchnia użytkowa wyżej wymienionych budynków wyniesie 2804 m2.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018 – 2020 w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”.

PSP Lubartów