Budynek Muzeum Ziemi Lubartowskiej do przebudowy

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:  inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego, opracowania mapy do celów projektowych, opracowania i uzgodnienia koncepcji programowo – przestrzennej w zakresie: zmiany układu i funkcji pomieszczeń ekspozycyjnych, administracyjnych, socjalnych i magazynowych z uwzględnieniem możliwości wygospodarowania dużej sali wielofunkcyjnej, adaptacji poddasza i piwnic na cele magazynowe, przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowania działki wokół budynku z uwzględnieniem możliwości odprowadzenia wód opadowych oraz wykorzystania na wystawy plenerowe i inne wydarzenia, wymiany ogrodzenia działki, modernizacji istniejących instalacji w budynku. Ponadto wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz aranżacji wnętrz z uwzględnieniem nowoczesnej prezentacji zbiorów i wystaw, instalacji oświetlenia wystaw i eksponatów, nagłośnienia, alarmowej oraz prac budowlanych wynikających z opracowanej inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej. Wykonawca musi tez uzyskać decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Ma przygotować wnioski związane z pozwoleniem na budowę oraz opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich. Ofert należy składać w ratuszu do 12 lutego. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów.

Red.