Budżet Lubartowa na 2024 rok uchwalony

Podczas sesji Rady Miasta Lubartów 18 stycznia radni przyjęli wieloletnią prognozę finansową oraz uchwałę budżetową na 2024 rok. Zaplanowano dróg, chodników, kanalizacji czy obiektów sportowych. Za budżetem głosowało 14 osób, 5 osób było przeciw, 1 osoba się wstrzymała.

Budżet Miasta Lubartów na 2024 rok: Dochody wynoszą: 130 311 255,71 zł, wydatki wynoszą: 133 111 255, 71 zł.

W tym roku planowane są m.in takie inwestycje jak:

-Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3 Maja

-Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Wschodniej na odcinku Piaskowa-Łąkowa

-Przebudowa ulicy Osikowej

-Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej

-Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej

-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP4

-Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy II LO

– Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym – I etap

– Lubartowski skatepark – zadanie w ramach BO

– Budowa pięciu bezpiecznych przejść dla pieszych – zadanie w ramach BO

-Budowa parkingu park&ride i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej.