BUDŻET OBYWATELSKI 2018 INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza miasta Lubartów Nr VII/733/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców miasta Lubartów do Budżetu Obywatelskiego 2018 roku odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w sali nr 10 w dniach:

11 stycznia 2018 roku w godzinach 800 – 2000

12 stycznia 2018 roku w godzinach 800 – 2000

13 stycznia 2018 roku w godzinach 800 – 2000

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów stale zamieszkały na jej terenie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Na karcie do głosowania będą umieszczone projekty zarekomendowane pozytywnie przez Burmistrza Miasta oraz przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Projekty będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty.

Głos jest nieważny, gdy głosujący nie zaznaczy znakiem „X” żadnego projektu lub zaznaczy znakiem „X” więcej niż 3 projekty.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w 2018r. (650 000 zł).

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Uwaga!

Przed otrzymaniem karty do głosowania, głosujący zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców:

 1. Aktywny Senior

(aktywizacja grupy ludzi w wieku 60 lat i starszych łącząca ćwiczenia umysłowe obniżające w efekcie ryzyko demencji i aktywność fizyczną dostosowaną do indywidualnych możliwości uczestników programu oraz zapobieganie społecznej izolacji jednostek – szacowany koszt 34 000,00 zł)

 1. Budowa chodnika na os. Kopernika w Lubartowie

(budowa dwóch odcinków chodnika. Pierwsza część od ulicy Kopernika do początku nowo planowanego parkingu ze Szkołą Podstawową Nr 4 o dł. 164,87 mb. Druga część o dł.294,33 mb. od końca parkingu do ulic: Kosmonautów, Weteranów oraz Lotników – szacowany koszt – 90 000 zł)

 1. Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki

(budowa 50 nowych miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Ks.J. Popiełuszki – 280 000 zł)

 1. Budowa nowego placu zabaw na os. Szaniawskiego w Lubartowie

(budowa placu z montażem urządzeń do zabawy dla dzieci oraz wykonanie bezspoinowej, syntetycznej nawierzchni bezpiecznej – szacunkowy koszt 200 000 zł)

 1. Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego 3 przejść dla pieszych w Lubartowie

(budowa trzech bezpiecznych znaków D-6 do podświetlenia ludzi na przejściu dla pieszych oraz lepszego oznaczenia samego przejścia; lokalizacja: ulica Lubelska w pobliżu kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w pobliżu „Żabki” i w pobliżu „Stokrotki” – szacunkowy koszt 90 000 zł)

 1. Modernizacja placu zabaw i rekreacji przy ulicy Chmielnej w Lubartowie

(modernizacja placu zabaw i rekreacji pomiędzy ul. Chmielną i Kasztanową

– szacunkowy koszt do 240 000 zł)

 1. Oświetlenie ulic: Makowa, Chabrowa, Rumiankowa

(budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego – szacunkowy koszt 140 000 zł)

 1. Oświetlenie ulic Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta

(budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Władysława Łokietka o długości ok. 300 m – szacunkowy koszt 150 000 zł)

 1. Rozegrany Lubartów – „Miasteczko gier” – czyli stoliki do gier w centrum miasta – w szachy, brydża, chińczyka, piłkarzyki

(zakup i montaż betonowych stołów do różnego rodzaju gier (szachy, warcaby, brydż, piłkarzyki, szachy plenerowe) – szacunkowy koszt 45 000 zł)

 1. W rytmie miasta

(produkcja wydawnictwa muzycznego lubartowskiej grupy „Roundabouts” pt. „Cykl” oraz organizacja koncertu promującego album w czasie Dni Lubartowa w 2018r. Integracja środowisk twórczych – szacunkowy koszt 50 000 zł)

 1. XXV Święto Roweru

(organizacja 25, jubileuszowego Święta Roweru – szacunkowy koszt 280 000 zł)

Ze szczegółami projektów zgłoszonych przez mieszkańców można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubartów, pokój nr 206, jak również na stronie www.lubartow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018

.