Budżet obywatelski 2022 – wpłynęło 12 projektów

Zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów na 2022 rok. W tej edycji mieszkańcy postawili na projekty dla aktywizacji seniorów.

Projekty można było zgłaszać do 23 czerwca. Kolejnym etapem jest weryfikacja projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta. Zespół sprawdza czy są one zgodne z prawem, czy spełniają wymogi formalne oraz czy są technicznie wykonalne. Następnie projekty opiniuje powołana przez burmistrza komisja złożona z 3 przedstawicieli burmistrza, 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta Lubartów i 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.Znamy już skład komisji, która będzie opiniowała złożone projekty pod względem ich zgodności z wymogami ustawowymi.

W skład komisji weszli: Jakub Adamczyk, Jacek Bednarski, Radosław Guz, Daria Jonaszko, Anna Kuszner, Piotr Raczyński, Grzegorz Siwek, Radosław Stępiński, Piotr Turowski. Głosowanie mieszkańców nad projektami odbędzie się we wrześniu 2021 r. Ogłoszenie projektów wybranych do realizacji nastąpi w październiku 2021 r. Natomiast realizacja projektów odbędzie się od stycznia do grudnia 2022 r. Ogłoszenie sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2022 będzie miało miejsce w I kwartale 2023 r. Z uwagi na pandemię i wniosek Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego tegoroczna kwota przeznaczona na projekty jest mniejsza niż poprzednia i wynosi 410 tysięcy złotych.

Etap zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów za nami. Już dziś widzimy, że pierwszy raz w historii tego budżetu swoje dedykowane projekty będą mieli seniorzy. To cieszy, ponieważ w Lubartowie pod koniec 2020 roku zamieszkiwało prawie 6 tys. osób powyżej 60 roku życia. Takie projekty jak np. „Złota jesień seniora w Lubartowie”, który aktywizuje osoby starsze w różnych dziedzinach życia społecznego, są wyjątkowo ciekawe i potrzebne. Dlatego będę zachęcał seniorów do aktywnego udziału w głosowaniu, ale nie tylko seniorów. Od zawsze byłem i będę gorącym zwolennikiem Budżetu Obywatelskiego, ponieważ daje on wszystkim mieszkańcom miasta, zarówno tym starszym, jak i młodszym możliwość współdecydowania o kierunkach jego rozwoju – mówi Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.

 

Lista złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok:

 1. Psistanek – szacunkowy koszt 125 000 zł;

 2. Lubartowski Skatepark – szacunkowy koszt 203 278 zł;

 3. Uniwersalna Mobilna Scena Teatralna – szacunkowy koszt 58 425 zł;

 4. AAB czyli relaks dla seniora – szacunkowy koszt 170 000 zł;

 5. Utwardzenie terenu przed cmentarzem komunalnym przy ul. Gazowej w Lubartowie – szacunkowy koszt 195 976 zł;

 6. Pierwsza edycja Projektu ” Złota Jesień” w Lubartowie – szacunkowy koszt 203 300 zł;

 7. XXVIII Święto Roweru – szacunkowy koszt 155 000 zł;

 8. I Koncert „Open Rap Festival 2022” w Lubartowie – szacunkowy koszt 200 000 zł;

 9. Budowa 20 szt. drewnianych stoisk handlowych na placu przed ratuszem – szacunkowy koszt 130 495,20 zł;

 10. Zakup autobusu w ramach projektu pilotażowej bezpłatnej komunikacji miejskiej – szacunkowy koszt 190 650 zł;

 11. AAC czyli wykonanie obiektu małej architektury przy budynku ul. Lubelska 59
  w Lubartowie – szacunkowy koszt 155 201,67 zł;

 12. AAA czyli biceps, triceps i smukła sylwetka za free – szacunkowy koszt 78 000 zł.


  (kw)