Budżet Obywatelski 2024. Zgłoszono 10 projektów

Do 3 października można było zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2024. Mieszkańcy zgłosili 10 propozycji. Teraz złożone wnioski będą zweryfikowane wniosków. Przypominamy, że kwota przeznaczona na budżet to 700 tysięcy złotych.

Głosowanie na projekty ma się odbyć w listopadzie br. Mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego mieli możliwość zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów, ogólnodostępne dla mieszkańców Miasta, z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury.

MIESZKAŃCY LUBARTOWA ZGŁOSILI 10 PROJEKTÓW:

Przebudowa fontanny przy ul. Rynek I– 340 000 zł
Projekt dotyczy przebudowy istniejącej fontanny zlokalizowanej na placu w centrum miasta przy ulicy Rynek I. Projekt przewiduje przebudowę istniejącej niecki fontanny oraz montaż nowych systemów dysz wraz z podświetleniem. Celem projektu jest poprawa estetyki głównego placu w mieście i stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku i spotkań dla mieszkańców i turystów.

Usprawnienie systemu bezpieczeństwa przy zastosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu ratownictwa technicznego – 180 000 zł
Projekt obejmuje zakup nowoczesnego zestawu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu techniczno-drogowego przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Książkomat – Biblioteka 24/7– 85 000 zł
Książkomat jest urządzeniem w postaci szafy, które pozwoli odbierać zamówione książki po godzinach otwarcia biblioteki. Będzie idealnym uzupełnieniem trezora, który cieszy się ogromnym powodzeniem i codziennie ponad 30 książek jest oddawanych za jego pośrednictwem. Książkomat będzie umieszczony przy wejściu do biblioteki z pełnym dostępem dla każdego w tym dla niepełnosprawnych.

AAB, czyli Relaks dla seniora – 239 000 zł
Projekt dedykowany jest do seniorów. Ma on zachęcić osoby powyżej 55 roku życia do czynnego udziału w dwóch cyklach zajęć. Pierwszy z nich, to wykonanie masaży regeneracyjnych, relaksacyjnych oraz konsultacji dotyczących kręgosłupa, Przewidywana ilość godzin na ww. zabiegi to 1200. Drugi cykl to zajęcia dla ww. osób, ale na siłowni pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Przewidywana ilość osób ok. 200. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z sauny.

Sport-Rekreacja – Integracja. Lubartowski bulodrom – etap I – 349 322 zł
Projekt Sport – Rekreacja – Integracja. Lubartowski bulodrom – etap I. Budowa bulodromu do gry w petanque (inna nazwa: gra w kule/bule). Inwestycja będzie realizowana za starym boiskiem piłkarskim w obszarze sportowym Parku Miejskiego w Lubartowie.

AAA, czyli Biceps, triceps i smukła sylwetka za free – 143 100 zł
Projekt dedykowany jest do osób, które chcą zadbać o swoją sylwetkę. Ma on zachęcić osoby do 55 roku życia do czynnego udziału w ćwiczeniach fizycznych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów sportów siłowych oraz fitness. Uczestnicy projektu będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach. Przewidziana ilość uczestników projektu to 780 osób, które to osoby będą mogły korzystać ze wszystkich urządzeń i dodatkowo sauny.

AAC, czyli Wykonanie obiektu małej architektury przy budynku ul. Lubelska 59 w Lubartowie– 266 359 zł
Projekt przewiduje zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Lubelska 59. Planuje się likwidację istniejących zieleńców i murków. Zostaną wykonane nowe kwietniki parkowe z betonu architektonicznego oraz siedziska z betonu architektonicznego wykończonych drewnem. Powstanie nowy chodnik z kostki betonowej o barwie szarej gr. 8 cm. Projekt zakłada wykonanie opaski wokół drzew oraz zakup roślin do powstałych kwietników.

XXX Święto Roweru – 311 000 zł
Projekt dotyczy organizacji XXX Edycji Święta Roweru w Lubartowie, w dniu 23 czerwca 2024 r. Jest to impreza promująca Lubartów jako Rowerową Stolicę Polski, zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu. Organizacja imprezy zostanie przeprowadzona z zachowaniem charakterystycznych jej elementów, takich jak: darmowe koszulki dla uczestników, porcja grochówki, dyplomy dla wszystkich uczestników oraz puchary dla osób ustanawiających rekordy w swoich kategoriach, losowanie rowerów w ramach konkursu promującego wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

111, czyli Lubartowski Skatepark – 348 848 zł
Budowa SKATEPARKU dla dzieci i młodzieży zlokalizowanego za torem Pump-track przy ul. Mucharskiego.

1,2,3,4,5 Budowa 5 bezpiecznych przejść na pieszych w Lubartowie – 275 478 zł
Projekt zakłada budowę 5 bezpiecznych przejść dla pieszych w ważnych lokalizacjach miasta, poprzez ich odpowiednie doświetlenie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszego, zwłaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Lokalizacja przejść: Lubartów: 1. Przejście ul.Lubelska – ul.Cicha działka nr 225 2. Przejście ul. Cicha działka 215, 209/2 3. Przejście ul. Lipowa – ul. Słowackiego, działka nr 102/2, 88, 188 4. Przejście ul. Piaskowa – działka 117 5. Przejście ul. Słowackiego – działka 375