Budżet Obywatelski 2024

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami. Od wtorku 12 września będzie można zgłaszać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 2024. Dziś 11 września o godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach Budżetu.
Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez osoby stale zamieszkujące na terenie Lubartowa. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach BO składa się na piśmie na formularzu zgłoszeniowym. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.lubartow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2024 oraz w wersji papierowej w siedzibie urzędu.
Projekty mogą być również zgłaszane za pośrednictwem strony www.lubartow.budzet-obywatelski.org. Szczegółowa informacja o sposobie elektronicznego zgłaszania projektów dostępna będzie pod wskazanym adresem.