Budżet Obywatelski: Do jutra można składać wnioski

Do jutra 22 czerwca można składać wnioski do budżetu obywatelskiego Miasta Lubartów na 2022 rok. Znamy już skład komisji, która będzie opiniowała złożone projekty pod względem ich zgodności z wymogami ustawowymi.

Po upłynięciu terminu składania wniosków nastąpi ich weryfikacja przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta. Zespół sprawdza czy są one zgodne z prawem, czy spełniają wymogi formalne oraz czy są technicznie wykonalne.
Następnie projekty opiniuje powołana przez burmistrza komisja złożona z 3 przedstawicieli burmistrza, 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta Lubartów i 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W skład komisji weszli: Jakub Adamczyk, Jacek Bednarski, Radosław Guz, Daria Jonaszko, Anna Kuszner, Piotr Raczyński, Grzegorz Siwek, Radosław Stępiński, Piotr Turowski. Lista projektów, która będzie poddana pod głosowanie zostanie ogłoszona na przełomie lipca i sierpnia.
(kw)