Budżet Obywatelski – głosowanie osobiście lub elektronicznie

 

Głosowanie będzie takie jak do tej pory podczas wizyty w urzędzie (z dokumentem tożsamości w godzinach od 8:00 do 20:00) lub elektronicznie na stroniehttp://www.lubartow.budzet-obywatelski.org/. Podczas głosowania on-line będziemy musieli podać swój swój PESEL oraz numer telefonu.

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów stale zamieszkały na jej terenie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2020 (845 000 zł). Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Projekty Budżetu Obywatelskiego 2020

Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców:

 1. I OPEN RAP FESTIVAL LUBARTÓW
  (Organizacja festiwalu, w którym weźmie udział 5 gwiazd polskiej sceny RAP. Szacunkowy koszt 200 000 zł)
 2. XXVII Święto Roweru
  (Organizacja XXVII edycji Święta Roweru. Szacunkowy koszt 160 000 zł)
 3. Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wym. 50 x 24 m na os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu zabaw na os. Popiełuszki oraz montaż 1 szt. progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie
  (Budowa boiska o nawierzchni trawiastej oraz placu zabaw wraz z montażem zabawek. Montaż jednego progu zwalniającego wyposażonego w elementy odblaskowe. Szacunkowy koszt 205 500 zł)
 4. Budowa 20 szt. drewnianych stoisk handlowych na placu przed Ratuszem
  (Zakup i montaż 20 szt. drewnianych stoisk handlowych z możliwością ich składania. Szacunkowy koszt 126 000 zł)
 5. Budowa nowego placu zabaw na os. Powstańców Warszawy w Lubartowie
  (Budowa nowego placu zabaw wraz z montażem zabawek dla dzieci i młodzieży. Szacunkowy koszt 227 000 zł)
 6. Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w Lubartowie
  (Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu wraz z montażem zabawek i urządzeń siłowych. Szacunkowy koszt 390 000 zł)
 7. Budowa oświetlenia drogowego (ul. Stefana Batorego)
  (Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego przy ul. Stefana Batorego. Szacunkowy koszt 70 000 zł)
 8. Budowa oświetlenia drogowego (ul. Zygmunta II Augusta)
  (Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego przy ulicy Zygmunta II Augusta. Szacunkowy koszt 70 000 zł)
 9. Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego
  (Budowa ścianki treningowej o szerokości 10 m i wysokości 3 m oraz utwardzenie ok. 180 m2 podłoża przed ścianką. Szacunkowy koszt 90 000 zł)
 10. Gry planszowe w Mieście
  (Bezpłatne udostępnienie mieszkańcom gier planszowych wraz z miejscem do gry. Szacunkowy koszt 62 800 zł)
 11. Kompletna scena teatralna dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie
  (Zakup i montaż szkolnej sceny teatralnej. Szacunkowy koszt 55 000 zł)
 12. Lubartowska strefa kibica Piłki Nożnej ME 2020 r. Polska GOLA!
  (Organizacja strefy kibica podczas Mistrzostw Europy 2020 r. w piłce nożnej na placu przed Ratuszem. Szacunkowy koszt 95 000 zł)
 13. LUBARTÓW GAME ZONE
  (Organizacja rozgrywek i turniejów gier planszowych i elektronicznych, spotkań z twórcami internetowymi i streamerami oraz twórcami gier planszowych. Szacunkowy koszt 48 636 zł)
 14. Psistanek
  (Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla psów i ich właścicieli. Szacunkowy koszt 140 000 zł)
 15. Remont ul. Ogrodowej w Lubartowie
  (Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej. Szacunkowy koszt 400 000 zł)
 16. Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie
  (Remont Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie. Szacunkowy koszt 146 370 zł)
 17. Szafki dla uczniów w szkole – zdrowszy kręgosłup naszych dzieci!
  (Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Szacunkowy koszt 91 456 zł)

  HARMONOGRAM

  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

  • 20 – 22 września 2020 r. – głosowanie nad zgłoszonymi projektami
  • do 25 września 2020 r. – oficjalne ogłoszenie wyników głosowania
  • do 15 listopada 2020 r. – ujęcie wybranych projektów w projekcie Budżetu Miasta na 2021 rok
  • do 31 grudnia 2020 r. – uchwalenie Budżetu Miasta na 2021 rok, uwzględniającego wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020
  • od 4 stycznia 2021 r. – realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego znajdziecie na stronie UM Lubartów w zakładce „Budżet Obywatelski”.