Budżet powiatu 2015 : najwięcej na PMDK i drogi

Ponad 17 mln zł powiat lubartowski w tym roku przeznaczy na inwestycje. Piętnastoma głosami „za” radni uchwalili budżet na ostatniej sesji (30 grudnia).20141230_105154-HDR(1)_Default

Kwota planowanych dochodów budżetu powiatu wyniesie ponad 72 mln zł, a wydatków budżetowych powiatu na 2015 rok ponad 84 mln zł.

Podjęcie uchwały przygotowanej przez Zarząd Powiatu poprzedziła dyskusja radnych.

Radny Andrzej Kardasz zwrócił uwagę na niewielki jego zdaniem udział środków zewnętrznych, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne.

Czy zasadne jest wydawanie 13 mln zł na drogi i PMDK? – pytał. – Budowa PMDK to inwestycja według mnie za droga, finansowana jest w stu procentach ze środków własnych. Niepokoi mnie wzrost zadłużenia powiatu, które sięga prawie 40 mln zł – stwierdził.

Pochwalił natomiast pomysł termomodernizacji budynku szpitala.

Przewodniczacy Rady Powiatu Henryk Zdunek zapewnił, że zarząd powiatu ma cały czas na uwadze pozyskanie środków z zewnątrz na inwestycję w budynku starego szpitala.

Głos w sprawie zadłużenia zabrał starosta Fryderyk Puła. – W poprzedniej kadencji wykonaliśmy bardzo dużo inwestycji rzeczywiście zadłużając powiat. Było to świadome, bo były do pozyskania pieniądze z zewnątrz.

O potrzebie pilnej budowy nowego boiska przy RCEZ mówił radny Przemysław Kural. – To jedyna szkoła w województwie lubelskim, która nie ma siłowni. Zamiast wydawać olbrzymie pieniądze na PMDK, możnaby było w tym roku zrealizować tę inwestycję, a nie jak jest to planowane, dopiero za 2 lata.

Starosta Fryderyk Puła stwierdził, że w trakcie jest proces uzyskiwania pozwolenia na budowę boiska, a to umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

Za zaproponowanym projektem budżetu głosowało 15 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.

Najważniejsze inwestycje, jakie sfinansuje powiat lubartowski w 2015 roku, to:

– Przebudowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) – Głębokie, Stary Uścimów. Wartość inwestycji ponad 5 mln 700 tys. zł;

– Modernizacja dróg polegająca na utwardzeniu kruszywem żolbetowym, remont nawierzchni bitumicznej, przebudowa dróg;

– Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7 wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Przyszła siedziba PMDK i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Środki w wysokości 6 mln 700 tys. zł;

– Termomodernizacja ZS nr 2 – ponad 109 tys. (w całości środki zewnętrzne);

– Termomodernizacja budynku szpitala – wartość inwestycji ponad 2 mln 139 tys. zł (w tym ponad 836 tys. to środki zewnętrzne).

– Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu „Poprawa jakości i dostępności świadzceń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. Etap I” – ponad 980 tys zł.

– Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w DPS w Ostrowie Lubelskim poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. (środki własne ponad 75 tys. zł, środki zewnętrze ponad 427 tys. zł).

Katarzyna Wójcik