Burmistrz chce zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości

Już wkrótce restauratorzy, hotelarze, fryzjerzy i kosmetyczki oraz właściciele siłowni i klubów fitness z Lubartowa nie zapłacą podatku od nieruchomości. Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik przygotowuje w tej sprawie projekt uchwały. To pomoc dla przedsiębiorców borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii.

Chodzi o uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. – To efekt wielu rozmów jakie prowadziłem z przedsiębiorcami już od dłuższego czasu. Zarówno tych indywidualnych, jak również tych ze stowarzyszeniami – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.
Uchwała, o której mowa, ma być przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Lubartów. Jeżeli radni poprą zaproponowane przez burmistrza rozwiązania, przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia do końca czerwca 2021 roku.

Według wstępnych założeń projektu zwolnieni od podatku mogą być podatnicy, którzy prowadzą działalność na nieruchomościach, które są ich własnością. Zwolnienie będzie odbywało się na wniosek przedsiębiorcy i może dotyczyć podatku od gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem firmy. O zwolnienie z podatku będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący na terenie Lubartowa działalność hotelarską, gastronomiczną, fryzjersko-kosmetyczną oraz fitness. To właśnie te branże ponoszą największe straty spowodowane koronawirusowym lockdownem.
Liczę na to, że radni poprą mój projekt, który już wcześniej zapowiadałem. Analiza budżetu miasta wykazała, że jesteśmy w stanie ponieść takie koszty. To ważne z punktu widzenia gospodarki naszego miasta – tłumaczy Krzysztof Paśnik. – Wsparcie przedsiębiorców w tej sytuacji to nasz obowiązek.

To nie jedyne rozwiązania pomocowe proponowane przez Miasto w dobie pandemii dla przedsiębiorców. Do tej pory wprowadzone zostały już m.in.: zwolnienie do 3 miesięcy z czynszu od najmu nieruchomości należących do miasta dla przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności w związku z pandemią, możliwość rozłożenia zapłaty podatków lokalnych na raty, przesunięcie terminu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, czy możliwość rozłożenia go na raty. Przedsiębiorcy prowadzący na terenie Lubartowa sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zostali zwolnieni z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.
kw