Burmistrz Krzysztof Paśnik z absolutorium

Podczas czwartkowej sesji 10 czerwca, radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Był to rok trudny, zdominowany przez epidemię covid 19, ale też rok udanych inwestycji. Zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań drogowych, takich jak przebudowa ulic – Lubelskiej, Batalionów Chłopskich, Łąkowej i Piaskowej, przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację SP3 oraz budynku oświatowego przy ul. Reja. W mieście powstały też nowe ścieżki rowerowe, parkingi. W budynku przy ul. Farnej uruchomiony został Punkt Informacji Turystycznej – wymieniał burmistrz Krzysztof Paśnik przedstawiając Raport o stanie Gminy Miasta Lubartów za 2020 rok..

Rok 2020 był niezwykle udany pod względem rozwoju gospodarczego Lubartowa. Pozyskaliśmy dwóch nowych inwestorów, w tym innowacyjne przedsiębiorstwo, które będzie się zajmowało wytwarzaniem nowej generacji światłowodów – dodał.

Zwrócił także uwagę, że poziom wydatków na inwestycje był najwyższy na przestrzeni lat. – Planowane nakłady na inwestycje wynosiły 36 mln zł. Z tego udało się wykonać około 30 mln. Zrealizowaliśmy te inwestycje nie powiększając zadłużenia, dodatkowo spłaciliśmy wcześniejsze zobowiązania na kwotę ponad 4 mln zł. – mówił.

Radny Piotr Kusyk (klub radnych PiS) chwalił burmistrza i pracowników UM, że mimo trudnego okresu zrealizowano szereg ważnych inwestycji.

Ponad 1 mln zł 200 tys. poszło na przedsięwzięcia drogowe, około 9 mln to wydatki z udziałem środków z UE na inwestycje drogowe w ramach projektu Mobilny LOF – mówiła radna Renata Mazur (klub Wspólny Lubartów). – Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu środków nie zaciągnięto kredytu i tym samym nie zwiększyło się zadłużenie miasta. Rok 2020 zamknął się nadwyżką – dodała.

Za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania zagłosowało 12 radnych, 6 było przeciw (Robert Błaszczak, Tomasz Krówczyński, Robert Polichańczuk, Jan Ściseł, Wiesława Romańska Serwin oraz Jacek Tomasiak), 3 się wstrzymało od głosu ( Anna Kuszner, Andrzej Zieliński, Ewa Grabek).

Za udzieleniem burmistrzowi Paśnikowi absolutorium zagłosowało 12 radnych. Przeciw był radny Jacek Tomasiak i Wiesława Romańska Serwin. 7 radnych z klubów KO i Wspólnota Lubartowska wstrzymało się od głosu.

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO LUBARTÓW ZA 2020 ROK

(KW)