Burmistrz Lubartowa z absolutorium

Radni miejscy poparli ubiegłoroczną działalność burmistrza Krzysztofa Paśnika, udzielając mu wotum zaufania i absolutorium.

Uchwały o wotum zaufania i udzieleniu absolutorium były najważniejszymi punktami ostatniej sesji Rady Miasta 29 maja. Wcześniej raport o stanie gminy przedstawił burmistrz Krzysztof Paśnik. To dokument, który podsumowuje jego działalność w 2019 roku, w szczególności realizację programów, inwestycji i budżetu obywatelskiego.
To był dobry rok dla Lubartowa. O sprawności funkcjonowania naszego samorządu świadczą dane zamieszczone w raporcie. Chcemy się rozwijać, korzystając z możliwości, jaką daje nam współpraca w ramach metropolii – mówił burmistrz.

Współpraca to nabywanie nowych przedsiębiorców dla naszej strefy ekonomicznej, budowa zakładów produkcyjnych dających miejsca pracy mieszkańcom. W tej chwili na nasze tereny w strefie ekonomicznej czeka kolejnych 5 przedsiębiorców. Przebudowaliśmy nawierzchnię wielu dróg, budowaliśmy ścieżki rowerowe, staliśmy się atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Poprzedni rok to też inwestycje, które kontynuujemy – ścieżki rowerowe, rewitalizacja parku, budowa placów zabaw, ekostadion – dodał.
Burmistrz podkreślił także, że po raz pierwszy zrealizowano wszystkie projekty z budżetu obywatelskiego w jednym roku. Mówił też o pozyskaniu przez miasto ponad 3 mln dodatkowych środków zewnętrznych.

Raport o stanie gminy chwaliła radna Beata PasikowskaZ pełnym zaufaniem daję wotum zaufania. Widzę proaktywność w działaniu oraz profesjonalizację promocji miasta. Cieszy współpraca z powiatem. Jeśli postawimy na aktywne pozyskiwanie inwestorów, wiele innych problemów zostanie rozwiązanych – mówiła.

Radny Jan Ściseł zwrócił uwagę na potrzebę przyśpieszenia działań związanych z budową dróg w mieście.

O rozwoju miasta pod względem inwestycyjnym mówiła radna Renata Mazur. – Miasto żyje, rozwija się, jest dużym placem budowy. Wybudowano chodniki, ścieżka rowerowa, wybudowano dwie strefy aktywności na Gagarina i Różanej, boisko wielofunkcyjne przy Batalionów Chłopskich – wymieniała.

Pozyskiwanie przez miasto dodatkowych środków zewnętrznych oraz realizację inwestycji sportowych przy ul. Parkowej chwalił radny Marek Polichańczuk.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 16 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw.

Dziękuję radnym za merytoryczną dyskusję i udzielone mi wotum zaufania oraz przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu. Dziękuję również radnym za udzielone mi absolutorium. To ogromne zobowiązanie, które daje mi siłę do dalszej pracy na rzecz naszego miasta. Lubartów zasługuje na wszystko, co najlepsze. Wiem, że razem możemy dokonać wiele – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik

(kw)