Burmistrz: „Nie będzie likwidacji działek koło parku”

Zgodnie z oczekiwaniami lubartowskich działkowców burmistrz Krzysztof Paśnik zadeklarował wycofanie się z koncepcji budowy łącznika między ulicą Kościuszki i Parkową. Pomysł powstał jeszcze w 2009 roku.

Pomysł budowy tej drogi nie jest nowy. To koncepcja, która powstała , kiedy burmistrzem Lubartowa był pan Jerzy Zwoliński. Ta droga miała połączyć ul. Parkową z ul. Kościuszki i przebiegać wzdłuż wschodniej granicy parku miejskiego. Ta koncepcja zakłada, że miasto powinno posiadać alternatywny łącznik do wyprowadzenia ruchu po wschodniej stronie miasta – mówi Łukasz Chomicki, rzecznik prasowy UM.

Przeciw planom budowy drogi wystąpili działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relaks, bo inwestycja wymagałaby likwidacji kilkunastu mieszczących się tam działek. W pismach do Urzędu Miasta domagali się przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie.

10 sierpnia działkowcy spotkali się z burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem. – Widziałam Państwa pisma, Państwa niezadowolenie. Jestem otwarty, aby zdjąć propozycję budowy łącznika między Kościuszki, a Parkową z procedowania – zadeklarował burmistrz. – Wiem, że ogródki działkowe są bardzo potrzebne i popularne. Przygotowujemy się do ich rozszerzenia – dodał.
Odniósł się także do informacji, które pojawiły się w spółdzielczej telewizji. –Wiem, że niektórzy z Państwa zostali wprowadzeni w błąd. Nigdy nie było planów, aby wysiedlić działkowców. To tylko informacje stworzone pod plan działania pewnych osób – mówił.

Radny Jacek Tomasiak straszył działkowców, że likwidacja części działek może być wstępem do dalszego pomniejszania terenów ogrodów działkowych Relaks. Według niego może to prowadzić np. do przeznaczenia tego tereny pod zabudowę jednorodzinną lub inną. Ratusz te informacje dementuje i twierdzi, że takie rozwiązanie, o którym mówi radny, nie jest brane pod uwagę. Nie ma żadnych zamierzeń, co do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Nie prawdą jest także, że miasto może próbować rozszerzyć zadania LOF o budowę drogi łączącej ul. Kościuszki z Parkową i argumentować, że jeśli droga nie zostanie zbudowana, środki strukturalne dla miasta przepadną. Na tym etapie nie ma możliwości rozszerzenia zadań LOF, ponieważ obecna perspektywa dobiega końca, a realizowane przez miasto projekty powinny zakończyć się do końca bieżącego roku.

Potwierdzenie decyzji na piśmie o odstąpieniu od planów budowy łącznika między ulicą Parkową, a Kościuszki, działkowcy mają otrzymać pod koniec tygodnia.

KW