Burmistrz odpowiada

Szanowni czytelnicy!
W związku z wypowiedzią w lokalnej prasie Starosty Lubartowskiego Mariana Starownika, uważam podobnie jak Pan Starosta, że forum publiczne nie jest odpowiednim miejscem wymiany poglądów miedzy dwoma samorządami. Zaznaczam jednocześnie, że moja wypowiedź prasowa, która tak poruszyła Starostę, była stanowczym dementi spowodowanym wcześniejszą Pana Starosty publiczną wypowiedzią dotyczącą samorządu, którym kieruję. Funkcja sprawowana przeze mnie nie pozwala pozostać w milczeniu w sytuacji, gdy Starosta Lubartowski publikuje na stronie internetowej oraz lokalnej prasie informacje przerzucające odpowiedzialność na innych, za brak swojej aktywności w określonych dziedzinach. Sprawa będąca powodem mojej reakcji prasowej dotyczyła publicznej wypowiedzi Pana Starosty na temat dróg powiatowych. Po publikacji tej wypowiedzi czytelnikom należało się wyjaśnienie, do kogo należą obowiązki i kto ma kompetencje w tej sprawie. To uczyniłem i będę czynił we wszystkich upublicznianych sprawach.
 Co do wspólnego rozwiązywania problemów sama gotowość i deklaracje nie wystarczają. Szkoda, że wiele potencjalnych możliwości dla miasta i powiatu lubartowskiego, które można by wspólnie wykorzystać umyka, ponieważ aktywność Starostwa kończy się najczęściej tylko na prezentowaniu gotowości.  Działania naszych samorządów w dziedzinie pomocy jeden drugiemu, można skatalogować. Dlatego proponuję Panu Staroście wspólne opublikowanie listy spraw, w których Miasto pomogło realizować zadania samorządu powiatowego, a Starostwo pomagało realizować zadania samorządu miejskiego. Ciekawa byłaby też lista spraw, w których Starosta odmówił pomocy Miastu, czy nawet przeciwdziałał w rozwiązywaniu miejskich problemów. Taka publikacja pozwoliłaby czytelnikom zweryfikować naszą rzeczywistą aktywność i działania na rzecz lubartowskiej społeczności. 
 Kończąc, chcę zapewnić publicznie Pana Starostę, że pomimo zachęt płynących z jego strony, nie będę ?wykorzystywał lokalnej prasy do prezentowania własnych osiągnięć i sukcesów?, aby nie sprowadzić miejscowych gazet do roli, jaką pełni bezpłatny powiatowy organ informacyjny  ?Echo Powiatu Lubartowskiego?.
 Trzeba odejść Panie Starosto od uprawiania polityki w kierunku dobrej praktyki.

                                                       (-) Jerzy Zwoliński – Burmistrz