CBA: skarbnik starostwa nie przestrzegał ustawy antykorupcyjnej

Jak donosi Centralne Biuro Antykorupcyjne, agenci z lubelskiej delegatury CBA przeprowadzili kontrolę przestrzegania ustawy antykorupcyjnej w lubartowskim starostwie. W efekcie kontroli skierowali do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o odwołanie skarbnika z zajmowanego stanowiska.

„Delegatura CBA w Lublinie przeprowadziła kontrolę przestrzegania przez Wojciecha Serwatko – Skarbnika Powiatu Lubartowskiego przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.” – podaje na swojej głównej stronie CBA.

W trakcie kontroli CBA ustaliło, że Wojciech Serwatko od 1999 r. do niemalże końca 2016 r. naruszał zakaz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Skarbnika Powiatu Lubartowskiego łączył tę funkcją z prezesurą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Brzoza w Kocku.

Jak podaje CBA, w pierwszych dniach lutego tego roku kontrolowany skarbnik złożył zastrzeżenia do protokołu kontroli, które jednak nie zostały uwzględnione, o czym został zawiadomiony odrębnym pismem.
W konsekwencji Wojciech Serwatko nie podpisał protokołu kontroli. Kontrolerzy z Lublina skierowali do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o odwołanie skarbnika z zajmowanego stanowiska.

fot. CBA

https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3703,Skarbnik-nie-przestrzegal-ustawy-antykorupcyjnej.html