Centrum Kultury Europejskiej tuż, tuż…

Piątek, pierwszego sierpnia był terminem rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej.  Jak już wcześniej informowaliśmy budynek ma powstać na os. ks. J. Popiełuszki.

Było to już drugie podejście do wyłonienia projektu LCKE. Za pierwszym razem wszystkie prace przekraczały zaplanowany na tę inwestycję budżet. Na konkurs napłynęło  tym razem o wiele więcej prac, w sumie było ich 13. Trzy ze względu na brak analizy finansowej komisja konkursowa odrzuciła jako niespełniające kryteriów formalnych. Nie przyznano pierwszej i drugiej nagrody  ponieważ żadna z prac konkursowych nie spełniała wszystkich oczekiwanych założeń, natomiast na trzecim miejscu znalazły się  dwie prace. Projekt budowy LCKE będzie zgłoszony do realizacji w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, co pozwoli na pozyskanie na ten cel znacznych środków z funduszy europejskich. Prace konkursowe  można oglądać w holu Urzędu Miasta. (JP)

NR 27 [440]