Centrum kultury na papierze – obejrzyj projekty w „Lubartowiaku”

O perypetiach lokalowych Lubartowskiego Centrum Kultury pisaliśmy już wielokrotnie. Opisywaliśmy również negocjacje z władzami SM co do wysokości stawek czynszowych dla domu kultury, które nie przyniosły efektów. W finale LOK musiał opuścić pomieszczenia przy ul. Cichej 6 i zamienić je na sale Gimnazjum nr 2.

Natomiast nasza Redakcja trafiła do pomieszczeń Biblioteki Miejskiej przy ul. Lubelskiej 36. Już na początku całej sprawy władze Lubartowa postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i przy pomocy środków unijnych wybudować centrum kultury z prawdziwego zdarzenia. Powołany w tym celu zespół zajął się określeniem potencjalnej lokalizacji oraz przygotowaniem wstępnej koncepcji Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej. Na jednej z sesji Rady Miasta burmistrz Zwoliński poinformował, z jedynym miejscem, na którym obiekt taki da się wybudować, jest teren przy os. Ks. Popiełuszki. Następnie ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji programowo ? przestrzennej Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej, położonego w Lubartowie przy ulicy Popiełuszki, gdzie powstać ma wielofunkcyjny obiekt związany z kulturalno ? dydaktyczną działalnością miasta. W pierwszych dniach sierpnia rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję programowo – przestrzenną Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej. Budynek ma powstać na os. ks. J. Popiełuszki. Na konkurs napłynęło 13 prac, trzy ze względu na brak analizy finansowej komisja konkursowa odrzuciła jako niespełniające kryteriów formalnych. Nie przyznano pierwszej i drugiej nagrody, ponieważ żadna z prac konkursowych nie spełniała wszystkich oczekiwanych założeń. Natomiast na trzecim miejscu znalazły się dwie prace. Projekt budowy LCKE będzie zgłoszony do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, co pozwoli na pozyskanie na ten cel znacznych środków z funduszy europejskich. Prace konkursowe można oglądać w holu Urzędu Miasta. [jp]