Chcą budżetu obywatelskiego dla Lubartowa

KonferencjaPięciu radnych miejskich zaproponowało przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Lubartów. Wydzielona część wydatków Miasta miałaby być przeznaczona na różne projekty, które zgłaszać i opiniować mogliby mieszkańcy.

Pod projektem uchwały, który zostanie przedłożony na sesji Rady Miasta, podpisali się radni: Kazimierz Majcher, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński, Jan Ściseł, Jerzy Tracz. Swoją propozycję, wspólnie z Anną Grytą, organizatorką lubartowskiej Akcji Masz Głos, przedstawili oni na konferencji prasowej zorganizowanej 9 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów.

Wideo z konferencji będzie niebawem dostępne pod linkiem: 

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=_jDmvWhRSJo&feature=youtu.be[/tube]

 

Zgodnie z projektem uchwały, Budżet Obywatelski to wydzielona część wydatków budżetu Miasta Lubartów na kolejny rok budżetowy, o wydatkowaniu której w sposób wiążący decydują mieszkańcy Miasta Lubartów. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogłyby być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu następowałaby po uchwaleniu budżetu na kolejny rok budżetowy. Środki finansowe na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów na każdy rok budżetowy określałby Burmistrz Miasta Lubartów po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Lubartów. Począwszy od 2016 r. środki w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosiłyby co najmniej 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów, ujętych w uchwale budżetowej na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogłyby być realizowane projekty inwestycyjne i nie inwestycyjne, dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego obejmowałaby następujące etapy:

1) akcja informacyjno-edukacyjna, w tym spotkania z mieszkańcami,

2) składanie przez mieszkańców propozycji projektów do realizacji,

3) weryfikację i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miasta Lubartów,

4) głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów,

5) ogłoszenie projektów wybranych do realizacji,

6) realizację projektów,

7) ogłoszenie sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego w danym roku.

(J.A.)

poniżej publikujemy wniosek radnych oraz uzasadnienie:

bo_1 bo_2 bo_3