Chcą mieszkać w Polsce

Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie podejmuje działania zmierzające do przybliżenia problemu uchodźców, pragnących na stałe zamieszkać w Polsce.

30 marca II LO gościło panie Magdalenę Kawę i Elżbietę Rojek, które działają w Stowarzyszeniu „Dla Ziemi”. Podczas spotkań z młodzieżą poruszano problem uchodźstwa w Polsce, przedstawiano propozycję działań mających na celu integrację uchodźców z naszym społeczeństwem, umożliwiających im uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej języka, historii, aspektów społeczno-gospodarczych, życia kulturalnego oraz podstawowych norm i wartości. Za pojęciem „uchodźca” kryją się często ludzkie dramaty. Dzięki spotkaniu uczniowie uwrażliwieni zostali na krzywdę innych ludzi i zobaczyli, że nie muszą biernie przyglądać się ogromowi nieszczęścia. Wszyscy mogą podejmować przeróżne działania zmierzające do tego, aby ograniczać nienawiść i agresję oraz przełamywać stereotypy.

W II LO oglądać można wystawę pt. „Chcemy mieszkać w Polsce”, która została udostępniona dzięki współpracy nauczycielki Elżbiety Mizio ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi”. Ekspozycja przedstawia rodziny, pragnące zamieszkać w naszym kraju na stałe. Są to osoby, które otrzymały w Polsce status „pobyt tolerowany”. Nie przyznano im statusu uchodźcy, ale nie wolno ich wydalić do kraju pochodzenia, ze względu na zagrożenie życia oraz łamanie w ich państwie podstawowych praw człowieka. Te rodziny żyją na Lubelszczyźnie, są naszymi sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, dla wielu z nich przyjazd tutaj i decyzja o pozostaniu, była świadomym wyborem, bo ich marzeniem jest mieszkać w Polsce…

AO

AO

2-HDR(1)_Default 3-HDR(1)_Default 4-HDR(1)_Default 5 Dla ziemi-HDR(1)_Default