Chcą odwołania przewodniczącego Rady Miasta

Jak podają media lokalne – 11 września do Urzędu Miasta Lubartów wpłynął wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której jednym z punktów ma być odwołanie Jacka Tomasiaka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Pod wnioskiem podpisało się 18 radnych.

– Zdaniem wnioskodawców dotychczasowe pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów przez radnego Jacka Mikołaja Tomasiaka budzi uzasadnione kontrowersje co do jego bezstronności i obiektywizmu w kierowaniu jej pracami. Pan Jacek Mikołaj Tomasiak w ostatnim okresie podjął działania zmierzające do odwołania Rady Miasta Lubartów w referendum lokalnym. Za pomocą dostępnych mu środków medialnych dyskredytuje jej prace oraz zaprzestał współpracy z organem wykonawczym, czyli Burmistrzem Miasta, w celu harmonijnego realizowania spraw naszego lokalnego samorządu – piszą autorzy wniosku. Przewodniczący Rady Miasta ma teraz siedem dni na zwołanie sesji. 

Red.