Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Przyjdź 2 września na konsultacje

Urząd Miasta zaprasza na warsztaty mieszkańców, którzy chcą zaangażować się w wyznaczenie celów i kierunków działań w ramach tworzonej strategii rozwoju miasta.
 Spotkanie odbędzie się 2 września o godzinie 16 w Urzędzie Miasta Lubartów w sali nr 10.
Również 2 września 2021 r. w sali nr 10 odbędą się spotkania robocze zespołów do spraw opracowania strategii, według poniższego harmonogramu:
– godzina 10.00 spotkanie Zespołu ds. społecznych
godzina 12.00 spotkanie Zespołu ds. gospodarki i klimatu
godzina 14.00 spotkanie Zespołu ds. planowania przestrzennego
Na spotkania grup roboczych ratusz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, klubów sportowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz wszystkich Mieszkańców zainteresowanych tematyką danej sekcji.