Chemiczne sukcesy ucznia II LO

Jan Adamek, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie, zakwalifikował się do etapów centralnych dwóch bardzo trudnych konkursów chemicznych – Olimpiady Chemicznej oraz Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z chemii.

Organizatorem Olimpiady Chemicznej jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. W drugim etapie Olimpiady Janek wykazał się dużą wiedzą w części teoretycznej i laboratoryjnej. Teraz przed uczniem II LO etap centralny, który odbędzie się 29 i 30 marca na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Jako finalista Olimpiady Chemicznej Janek może uzyskać 100% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii oraz może być zwolniony w części lub całości z postępowania egzaminacyjnego na wybrane kierunki wyższych uczelni.

Organizatorem Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 24 marca uczeń II LO będzie walczył w Krakowie o jedną z nagród głównych – indeks na wybrane kierunki studiów w AGH.

Uczeń klasy III a II LO wykazuje bardzo dużo zaangażowania w przygotowania do konkursów chemicznych. Ciekawy jest fakt, że Janek chodzi do klasy z rozszerzeniami przedmiotowymi z matematyki i fizyki, a nie chemii. Tym bardziej należy podkreślić wagę jego sukcesu.

Gratulujemy Jankowi i życzymy powodzenia podczas zawodów ogólnopolskich!

AO