„Chopin” obchodził Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. To szczególnie ważne święto dla ekologów, geografów, chemików, botaników, a także młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie.

Dzień ten celebrowały uczennice z klasy 3g wraz z nauczycielką geografii Moniką Jarosz, biorąc udział na Wydziale Nauk o Ziemi i Planowania Przestrzennego UMCS w warsztatach: „Tundra i tajga w północnej Skandynawii – skarby północnych terenów zabagnionych” oraz „Niezwykłe właściwości gleb terenów podmokłych – warsztaty laboratoryjne”. Na zajęciach rozmawiano na temat znaczenia bagien i torfowisk oraz następujących przemian klimatycznych na naszej planecie.

Zrozumiały, że obszary mokradłowe mają nieocenione znaczenie w prawidłowym bilansie wodnym środowiska, zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy zachodzące zmiany klimatyczne, które dzieją się niemal na naszych oczach. Dziewczęta spędziły miło i pożytecznie czas na uniwersytecie, ale przede wszystkim wróciły wzbogacone o nowe informacje z zakresu ekologii, pedologii i geologii.

ZS2