Ciepło z PEC tańsze od gazu nadal w blokach spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie  cofnął wypowiedzenie umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, na co PEC wyraził zgodę. W tej sytuacji PEC będzie dalej dostarczać ciepło do lubartowskich bloków. Wydaje się, że ciepło z miejskiej spółki jest pewnym i najtańszym źródłem ogrzewania. Czy to oznacza fiasko planów Spółdzielni dotyczących zainstalowania w każdym bloku oddzielnego kotła gazowego?

Przypomnijmy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa wypowiedziała 29 listopada umowę Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej na dostawę ciepła do bloków spółdzielczych. Powodem był spór o termin oddania wymiennikowni przy ul. Cichej i o linie przesyłowe. Sytuacja była taka, że mieszkańcy osiedla Cicha musieli się zmierzyć z brakiem ogrzewania przez 2 tygodnie. Zdaniem PEC opóźnienie w odbiorze ciepła w tych budynkach było spowodowane trwającymi pracami budowlanymi prowadzonymi przez SM. Natomiast SM tłumaczyła, że po  jej stronie nie było żadnych nieprawidłowości.

W poprzednim wydaniu informowaliśmy, że trwają negocjacje w sprawie dostaw ciepła pomiędzy tymi dwoma instytucjami. 27 stycznia doszło do spotkania prezesów PEC i SM. Spółdzielnia wycofała wypowiedzenie umowy. Kwestie sporne mają być załatwione w wyniku dalszych rozmów między instytucjami.

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej będą nadal otrzymywać ciepło z PEC, które w przeciwieństwie do gazu jest najtańszym źródłem ogrzewania budynków.

W dniu 03.02.2022 po rozmowach przeprowadzonych pomiędzy przedstawicielami Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Lubartowie Sp. z o.o. i Spółdzielni Mieszkaniowej Lubartów, Zarząd Spółdzielni złożył na ręce Prezesa PEC pismo o wycofaniu swojego oświadczenia z dnia 29 listopada 2021 roku o wypowiedzeniu Kompleksowej Umowy Sprzedaży Ciepła. Zarząd PEC odrębnym pismem potwierdził przyjęcie przedłożonego cofnięcia wypowiedzenia Umowy Kompleksowej. W wyniku decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, PEC będzie kontynuował świadczenie usługi dostawy ciepła mieszkańcom budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową zgodnie z Umową Kompleksową. 

Zarząd  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Lubartowie Sp. z o.o. dziękuje mieszkańcom Lubartowa oraz odbiorcom ciepła na terenie obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej za wyrazy zaufania i wsparcie działań podejmowanych na rzecz kontynuacji dostawy ciepła do obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej – informuje Lech Kliza, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o.

Sylwia Cichoń