Co dalej z pawilonem przy ul. Krzywe Koło?

Ratusz wszczął postępowanie, które ma na celu rozwiązanie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na wieczyste użytkowanie działki. Stoi na niej pawilon sportowy użytkowany przez MKS Lewart AGS. Zarząd spółdzielni zapowiada, że umowy dobrowolnie nie rozwiąże.

 W pawilonie przy ul. Krzywe Koło pod okiem trenera Jerzego Jeduta ćwiczą taekwondecy z MKS Lewart AGS. O tym, że klub jest chlubą Lubartowa, świadczą liczne sukcesy sportowców, także międzynarodowe. Działkę, na której stoi barak, w wieczystej dzierżawie ma Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W listopadzie zwróciła się do klubu o zapłacenie kwoty 825 tys. złotych tytułem bezumownego korzystania z obiektu w latach 1992 – 2012. Wezwała też do podpisania umowy dzierżawy na przyszłość, grożąc jednocześnie, że może oddać sprawę do sądu o eksmisję.

Trener klubu, Jerzy Jedut twierdzi, że obiekt należy do klubu. Budynek został zakupiony przez Ludowe Zespoły Sportowe dla sekcji tenisa stołowego MKS Lewart za bardzo dobre wyniki w sporcie, mamy na to dokumenty – mówił Jerzy Jedut podczas grudniowej sesji Rady Miasta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa uważa zaś, że obiekt należy do niej. Mamy dokumenty, które świadczą, że ta nieruchomość jest naszą własnością. Jakie to są dokumenty, pokażemy w sądzie – powiedział „Lubartowiakowi” prezes SM Jacek Tomasiak.

15 stycznia Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do burmistrza Janusza Bodziackiego ze swoją propozycją. – Wskazujemy, że w zamian za przekazanie spółdzielni prawa własności do gruntów, które obecnie spółdzielnia posiada, ale w wieczystym użytkowaniu, jesteśmy w stanie odstąpić od roszczeń za bezumowne korzystanie z pawilonu – mówi Jacek Tomasiak. – Po drugie, jesteśmy w stanie zaproponować preferencyjną stawkę za najem tego obiektu. Zdaniem Zarządu spółdzielni, jedyną korzyścią dla niej, wynikającą z tej oferty, jest zaprzestanie płacenia opłat do budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania.

Na propozycję spółdzielni nie przystają władze miasta. O podjętych krokach prawnych poinformował burmistrz Janusz Bodziacki podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Ratusz wszczął postępowanie mające na celu rozwiązanie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na wieczyste użytkowanie działki, na której z znajduje się pawilon sportowy MKS Lewart AGS. Powód? – Spółdzielnia z przedmiotowej działki korzysta w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, określonym w umowie o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – mówił burmistrz Bodziacki. Poinformował również, że jeśli nieruchomość powróci do zasobów miasta, kluby będą mogły bezpłatnie z niej korzystać. Urząd liczy na dobrowolne rozwiązanie umowy.

Prezes Tomasiak w rozmowie z nami zapowiedział już, że umowy dobrowolnie nie rozwiąże.

Katarzyna Wójcik