Co wpływa na cenę śmieci?

Wszystkie samorządy w Polsce borykają się z problemem drożejących śmieci. W niektórych miastach Polski cena wzrasta nawet czterokrotnie. Dzieje się tak z kilku powodów. Chodzi m.in. o znowelizowaną ustawę śmieciowa, wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów i kosztowny system selektywnej zbiórki śmieci. Jak się okazuje – to nie jedyne przyczyny podwyżki. Wzrastają ceny energii, rośnie też płaca minimalna.

Liczba wywożonych z Lubartowa odpadów komunalnych wzrasta. W 2016 roku było ich ponad 5,2 tys. ton. W ubiegłym roku już prawie 5,7 tys. ton. To o 500 ton więcej. Liczba mieszkańców według deklaracji w 2019 roku wynosiła 17604, a więc średnio jeden mieszkaniec miasta w 2019 r. produkował 323 kg odpadów komunalnych.

Znaczący wpływ na cenę odbioru odpadów, ma nie tylko ich ilość, ale przede wszystkim zmienione we wrześniu ubiegłego roku przepisy. W myśl znowelizowanej ustawy znacząco wzrosła stawka za niesegregowane odpady. Zniesiona została również regionalizacja ich odbioru. Nowe prawo to nie jedyny powód wzrostu cen. Znaczący wpływ ma na to również wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów, ale również droższa energia, rosnąca płaca minimalna, czy koszty paliwa.

O niższe ceny odbioru odpadów władze Lubartowa walczyły od dłuższego czasu. Zanim doszło do zmiany prawa, w marcu ubiegłego roku radni miejscy zdecydowali o opuszczeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wtedy też rozpoczęły się intensywne prace nad stworzeniem organizacji nowego systemu zagospodarowania odpadów dla mieszkańców miasta. Lubartów był przygotowany do przeprowadzenia przetargu. Pewne jest, że gdyby nie zmiana przepisów, mieszkańcy miasta zapłaciliby mniej za odbiór odpadów. Lubartów pozostał w Związku. Taką decyzję podjęli radni we wrześniu ubiegłego roku. Stało się tak również m.in. dlatego, iż istniało duże ryzyko, że po zmianie przepisów miasto zmuszone byłoby dostarczać odpady do odległych instalacji, co znacznie podniosłoby koszty odbioru i transportu odpadów. Podwyżki cen za wywóz odpadów wprowadzono w większości dużych miast w województwie lubelskim, ale również Polski.

W Lubartowie osoby, które zdecydują się na zagospodarowanie odpadów zielonych w kompostownikach, będą mogły liczyć na zniżki.

Od nowego roku zmieniają się nie tylko ceny śmieci, ale również częstotliwość odbioru niektórych z nich. 

Zapytaliśmy rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego: dlaczego wzrasta opłata marszałkowska i na jaki cel przeznaczane są pieniądze z tej opłaty?

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Jednym z głównych zamierzeń wprowadzenia tzw. opłaty marszałkowskiej jest dążenie do zrealizowania dyrektyw unijnych, w kierunku ograniczania ilości składowanych odpadów na składowiskach. Celem jest składowanie maksymalnie 10% masy odpadów. Opłata marszałkowska ustalana jest poprzez jednostkowe stawki dla poszczególnych kodów odpadów, poprzez Rozporządzenia Rady Ministrów –  ostatnio z dnia 22 grudnia 2017 roku. Marszałek jest organem zbierania i redystrybucji tych opłat. Marszałek ma  prawo potrącić z puli opłat, środki na obsługę (3%). Pozostałą kwotę przekazuje w sposób następujący: 50%  do budżetów gmin, 10% do budżetów powiatów. Redystrybucja pozostałych 40 %  wygląda następująco – 35% (z tych 40%) dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 65% (z tych 40%)  dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

UM Lubartów