Co z budynkiem na Reja 14?

Budynek przy ulicy Reja 14, gdzie mieściła się filia SP1, ratusz planuje przeznaczyć na żłobek. Zamierza na ten cel pozyskać środki z funduszy zewnętrznych. Natomiast do Urzędu Miasta w styczniu trafiła petycja w sprawie przeznaczenia budynku na utworzenie centrum opieki dla seniorów.

Rada Miasta Lubartów na ostatniej sesji (31 stycznia) pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023” zmian polegających na dołączeniu do programu dodatkowego projektu planowanego do realizacji w budynku przy ul. Reja 14.
Jeżeli projekt obejmujący ten budynek, zostanie wprowadzony do programu rewitalizacji, wtedy będziemy mogli się ubiegać o dodatkowe środki w ramach konkursu na termomodernizację. Dofinansowanie mogłoby wynieść nawet 95 procent – mówi Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych .

Drugim aspektem jest możliwość realizacji dalszych inwestycji w tym obiekcie w oparciu o środki z rewitalizacji. Jeżeli zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs, wówczas będziemy mogli zgodnie z celami tego programu wyremontować też wnętrze tego budynku – dodaje.

W przypadku przeznaczenia tego budynku na cele żłobkowe, miasto może ubiegać się również na dofinansowanie w ramach programu „Maluch +”.
W styczniu do Urzędu Miasta trafiła petycja dotycząca utworzenia w budynku przy ul. Reja 14 Centrum Opieki dla Seniorów i Osób Starszych. Podpisało ją 133 mieszkańców Lubartowa, w tym radny Tomasz Krówczyński.
Budynek przy ul. Reja 14 jest wymarzoną lokalizacją dla takiego centrum, a jego utworzenie rozwiąże bądź w znacznym stopniu zredukuje problemy miasta w wywiązywaniu się z ustawowych obowiązków opiekuńczych. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie po przeniesieniu z ulicy Krzywe Koło na ulicę Reja może świadczyć swoje usługi w dużo lepszych warunkach i większym zakresie – czytamy w petycji.

Burmistrz Krzysztof Paśnik w odpowiedzi na petycję zapewnił, że znany jest mu problem i potrzeby osób starszych i dotkniętych niepełnosprawnością. – W pierwszej kolejności, o ile uda się pozyskać zewnętrzne środki finansowe, planujemy przeznaczyć obiekt przy ul. Reja 14 na zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi -dodał.

Poinformował też, że samorząd obecnej kadencji podjął już działania zmierzające do poprawy jakości życia seniorów. –Między innymi przygotowujemy się do uczestnictwa w działaniach w ramach programu „Dostępność +”, będziemy rozwijać system opieki środowiskowej oraz uruchamiać komunikację miejską – czytamy w odpowiedzi burmistrza.

Ratusz rozpoczął także prace związane z przygotowaniem strategii dotyczącej polityki senioralnej, która przy współpracy z mieszkańcami określi potrzeby seniorów oraz najlepsze sposoby ich zaspakajania.

Katarzyna Wójcik